Відділення центру

Відділення реабілітації

Історія створення центру реабілітації для учасників бойових дій бере свій початок з розпалу війни на сході України. В 2015 році в межах тодішньої поліклініки №1 м. Луцьк починає свою роботу кабінет психологічний підтримки воїнів АТО. За короткий проміжок часу практика показала, що на ряду з психологічною підтримкою місту потрібен заклад який зможе проводити комплексу реабілітацію учасників бойових дій. І ось дякуючи спільній роботі місцевої, обласної влади та Народним депутатам України в жовтні 2019 році розпочав роботу «Центр реабілітації учасників бойових дій» .

З того часу і до кінця липня 2021 заклад був структурним підрозділом комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги». З початком впровадження реформи вторинної ланки (квітень 2020року) фінансування роботи центру відбувається в рамках програми медичних гарантій за пакетами: реабілітація осіб з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи, мобільної паліативної допомоги, амбулаторному консультативно-діагностичному пакету. В рамках реорганізації первинної медичної допомоги міста Луцька в серпня 2021 року створене нове комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» до якого увійшли відділення реабілітації та відділення мобільної паліативної допомоги.

Заклад розташований за адресом: м. Луцьк, проспект Волі 66а. Приміщення - це двоповерхова добудова з теплим переходом в головний корпус та ліве крило першого та другого поверхів колишньої поліклініки №1. Загальна площа підприємства 1800 м². Основний напрямок роботи - це медична, фізична та психологічна реабілітація, мобільна паліативна допомога, консультативно діагностична послуга згідно програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Підприємство надає спеціалізовану медичну допомогу.

На момент відкриття центру реабілітації для учасників бойових дій в 2019 році працювало 13 осіб. На даний час штат 62 працівники. З них 9 лікарів, 6 терапевтів фізичних, 2 ерготерапевти, 6 асистентів фізичного терапевта/ ерготерапевта, 4 психологи, 13 сестер медичних, 4 медичних реєстратори, 3 молодших медичних сестри.

В закладі створені мультидисциплінарні команди до складу яких на постійній основі входять: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар невропатолог, лікар ортопед-травматолог, лікар фізіотерапевт, лікар-психолог, лікар терапевт, фізичний терапевт, ерготерапевт, сестра медична, психолог. Щоденно відбуваються збори команд для створення індивідуальної програми реабілітації, індивідуального плану спостереження за пацієнтом.

Працівники на постійній основі приймають участь в конференція, лекціях, очних та заочних навчаннях задля підвищення професійного розвитку, оволодінню нових навичок та знань. Всі учасники мультидисциплінарних команд є членами профільних товариств з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної реабілітації, ерготерапії, паліативної додомоги.

Лікарі закладу працюють в напрямку амбулаторно-консультативної допомоги згідно програми медичних гарантій.

Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій ЛМТГ» оснащене сучасними засобами для реабілітації, догляду за пацієнтами, функціонально-діагностичними апаратами, які в ходять в перелік вимог згідно пакетів НСЗУ.

До послуг пацієнта 6 залів фізичної реабілітації, 2 зали ерготерапії, зона дитячої реабілітації, кабінети водолікування та реабілітаційний басейн, соляна кімната, палати медикаментозної підтримки, процедурні кабінети, кабінети психологічної підтримки та психотерапії.

В складі відділення реабілітації функціонує сучасний кабінет фізіотерапія, в якому є апарати: ультразвукової терапії, електротерапії та нейростимуляції, лазер високої інтенсивності 20W, ударно-хвильова терапія, пресотерапія, магнітотерапія.

Процес надання медичної допомоги відбувається в рамках біопсихосоціальної моделі медицини, основні підходи до забезпечення якісних послуг - це пацієнт центричний та проблемно-орієнтований принципи.

Заклад швидко розвивається про що говорять наступні цифри: за 11 місяців 2021 року проведено реабілітацію 3167 осіб (в 2020 році 1519осіб), відпущено процедур 80952 ( в 2020 році 40168). Середня добова відвідуваність відділення реабілітації в 2021 році 140 пацієнтів ( у 2020 році 85 пацієнтів).

Всього за період роботи надано послуги реабілітації 1197 учасникам бойових дій в тому числі членам їх сімей. Близько 15 % з числа ветеранів проходили курс психологічної допомоги з ПТСР.

По напрямку роботи паліативної допомоги з квітня 2020 року по грудень 2021 року на диспансерному обліку перебували 400 осіб, проведено 7038 консультацій, надано 129434 послуг.

Відділення реабілітації надає послуги реабілітації учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, інвалідам війни та інших пільгових категорій, особам з захворюваннями опорно-рухового апарату та нервової системи із електронним скеруванням від сімейного лікаря. По структурі переважають захворювання опорно рухового апарату, близько 4/3 всіх пацієнтів.

Учасникам бойових дій реабілітаційні послуги надаються позачергово в повному об’ємі згідно запиту пацієнта та даних клінічного та фізичного огляду фахівцями мультидисциплінарної команди.

Основні напрямки роботи: медична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, психологічна реабілітація, фізіотерапія, механотерапія, кінезотерапія, галотерапія, балеологія, гідрокінезотерапія, вертебрологія, мануальна терапія, дитяча реабілітація, кінезіотейпування, мобільний паліативний супровід пацієнта, навчання родичів та соціальних працівників догляду за пацієнтами.

Відділення медико-психологічної реабілітації

Відділення медико-психологічної реабілітації діє у складі КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», є його структурним підрозділом та надає медико-психологічну реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам їх сімей, членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, іншим особам, які є отримувачами послуг психологічної реабілітації відповідно до законодавства.

Відділення забезпечує:

1) доступну, якісну, комплексну психологічну реабілітаційну допомогу особам, що потребують реабілітації;

2) впровадження сучасних технологій надання реабілітаційної допомоги на засадах доказової реабілітації;

3) збереження або відновлення психічного здоров’я отримувачів послуг;

4) відновлення або компенсація порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу отримувачів послуг, сприяння їх психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації;

5) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг.


Послуги, які надає відділення:

1) психологічна діагностика

2) психологічна просвіта та інформування (психоедукація)

3) психологічне консультування

4) психотерапія

5) групова робота (проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та груп психологічної підтримки)


У відділенні надаються послуги такими спеціалістами: лікар-психіатр, лікар-психолог, психологи.


Графік роботи відділення: понеділок — п’ятниця 08:00-20:00.


Відділення паліативної допомоги

Відділення паліативної допомоги є структурним підрозділом КП «МЦР УБД ЛМТГ» із створеною мультидисциплінарною командою. Метою діяльності є надання паліативної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта, зокрема, вдома та консультування медичних працівників, родичів пацієнта, волонтерів, соціальних працівників, які здійснюють первинну паліативну допомогу з питань адекватного знеболення, симптоматичного лікування, медико-психологічної реабілітації та інших видів паліативної допомоги.

Паліативна допомога надається медичними працівниками відділення при співпраці з лікарем загальної практики сімейної медицини, з яким пацієнт уклав декларацію.

Як отримати паліативну допомогу:

 1. Пацієнту або його представнику звернутися до лікаря загальної практики сімейної медицини, з яким підписана декларація або до лікуючого лікар для отримання електронного направлення на консультацію лікаря кабінету мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям або до лікуючого лікаря (Консультація іншого спеціаліста).

 2. З 16-значним номером електронного направлення, який надіслано на номер мобільного телефону пацієнта або його представника звернутися до медичного закладу, який заключив договір з НСЗУ на надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям.

 3. Фахівець кабінету мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям візьме електронне направлення в роботу та проконсультує пацієнта за місцем його перебування та/або з використанням засобів телекомунікації.

Згідно договору з НСЗУ за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» обсяг послуг, які надаються фахівцями відділення мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дятям:

 1. Координації та надання паліативної медичної допомоги дорослим та дітям за місцем їх перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації.

 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.

 3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.

 4. Оцінка нутритивного стану та консультування з нутритивної підтримки.

 5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому: призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та/або знеболення ненаркотичними знеболювальними препаратами.

 6. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.

 7. Надання респіраторної підтримки.

 8. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

 9. Консультування спеціалістами служби представників інших надавачів медичних послуг, де перебувають пацієнти, які потребують паліативної допомоги.

 10. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

Службовий телефон лікаря: Тел.моб. 095 858 02 82

Службовий телефон психолога: Тел. моб. 050 304 50 84