Відділення центру

Відділення реабілітації

        Комунальне підприємство «МЦР УБД ЛМТГ» спеціалізується на наданні послуг з фізичної та психологічної реабілітації. Заклад працює по пацієнт-центричному принципу зі сформованою високопрофесійною мультидисциплінарною командою (лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, лікарів-невропатологів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-психологів, лікарів-психіатрів, лікарів-фізіотерапевтів,  фізичних терапевтів, ерготерапевтів та їх асистентів, психологів, логопедів та інших спеціалістів).

        Реабілітаційні заходи «МЦР УБД ЛМТГ» проводяться у відповідності до принципів доказової реабілітації, з додержанням міжнародних протоколів та настанов з надання реабілітаційної допомоги, та спрямовані на якнайшвидше відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, психологічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство; відновлення або заміщення функцій, зменшення втрати працездатності.

      В  Центрі використовують лише доказові методи лікування наслідків  бойових травм, контузій та ПТСР, які проходять комплексно з медичною, фізичною та психологічною  реабілітацією пацієнтів. 

       З травня 2022 року, у зв’язку з збільшенням кількості пацієнтів (зокрема, учасників бойових дій), які потребують надання реабілітаційної допомоги високого обсягу та цілодобового перебування у закладі, у Центрі було організовано амбулаторно-стаціонарний режим роботи та розгорнуто 30 стаціонарних ліжок, із забезпеченням цілодобового медсестринського догляду та організацією харчування.  

          Працівники на постійній основі приймають участь в конференціях, лекціях, очних та заочних навчаннях задля підвищення професійного розвитку, оволодінню нових навичок та знань. Всі учасники мультидисциплінарних команд є членами профільних товариств з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної реабілітації, ерготерапії, паліативної додомоги. У грудні 2022 року фахівці нашого Центру побували з ознайомчим візитом у реабілітаційних клініках країни Ізраїль та перейняли досвід проведення реабілітації в ізраїльській медицині, деякі з яких ми намагаємося впроваджувати і в нашому закладі. Окрім того, фахівцями нашого центру у 2022 році було пройдено чимало практичних навчань та семінарів щодо проведення реабілітації особам, що отримали військові травми та поранення. Зокрема, всі фізичні терапевти та ерготерапевти закладу, а також їх асистенти пройшли двоетапне навчання "Реабілітація в умовах надзвичайних ситуацій", яке провела  міжнародна організація USAID .

Лікарі закладу працюють в напрямку амбулаторно-консультативної допомоги згідно програми медичних гарантій.

На 2023 рік нашим Центром укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за наступними пакетами послуг:

Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій ЛМТГ» оснащене сучасними засобами для реабілітації, догляду за пацієнтами, функціонально-діагностичними апаратами, які в ходять в перелік вимог згідно пакетів НСЗУ.

До послуг пацієнта 6 залів фізичної реабілітації, 2 зали ерготерапії, зона дитячої реабілітації, кабінети водолікування та реабілітаційний басейн, соляна кімната, палати медикаментозної підтримки, процедурні кабінети, кабінети психологічної підтримки та психотерапії.

В складі відділення реабілітації функціонує сучасний кабінет фізіотерапії, в якому є апарати: ультразвукової терапії, електротерапії та нейростимуляції, лазер високої інтенсивності 20W, ударно-хвильова терапія, пресотерапія, магнітотерапія.

Учасникам бойових дій реабілітаційні послуги надаються позачергово в повному об’ємі згідно запиту пацієнта та даних клінічного та фізичного огляду фахівцями мультидисциплінарної команди.

Основні напрямки роботи: медична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, психологічна реабілітація, фізіотерапія, механотерапія, кінезотерапія, галотерапія, бальнеологія, гідрокінезотерапія, вертебрологія, мануальна терапія, дитяча реабілітація, кінезіотейпування.

Відділення медико-психологічної реабілітації

Відділення медико-психологічної реабілітації діє у складі КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», є його структурним підрозділом та надає медико-психологічну реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам їх сімей, членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, іншим особам, які є отримувачами послуг психологічної реабілітації відповідно до законодавства.

Відділення забезпечує:

1) доступну, якісну, комплексну психологічну реабілітаційну допомогу особам, що потребують реабілітації;

2) впровадження сучасних технологій надання реабілітаційної допомоги на засадах доказової реабілітації;

3) збереження або відновлення психічного здоров’я отримувачів послуг;

4) відновлення або компенсація порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу отримувачів послуг, сприяння їх психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації;

5) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг.

Послуги, які надає відділення:

1) психологічна діагностика

2) психологічна просвіта та інформування (психоедукація)

3) психологічне консультування

4) психотерапія

5) групова робота (проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та груп психологічної підтримки)

У відділенні надаються послуги такими спеціалістами: лікар-психіатр, лікар-психолог, психологи.

Графік роботи відділення: понеділок — п’ятниця 08:00-20:00.


Відділення паліативної допомоги

        Відділення паліативної допомоги є структурним підрозділом КП «МЦР УБД ЛМТГ» із створеною мультидисциплінарною командою. Метою діяльності є надання паліативної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта, зокрема, вдома та консультування медичних працівників, родичів пацієнта, волонтерів, соціальних працівників, які здійснюють первинну паліативну допомогу з питань адекватного знеболення, симптоматичного лікування, медико-психологічної реабілітації та інших видів паліативної допомоги.

Паліативна допомога надається медичними працівниками відділення при співпраці з лікарем загальної практики сімейної медицини, з яким пацієнт уклав декларацію.

  Згідно договору з НСЗУ за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» обсяг послуг, які надаються фахівцями відділення мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дятям: