Відділення центру

Відділення реабілітації

       Комунальне підприємство «МЦР УБД ЛМТГ» спеціалізується на наданні послуг з фізичної та психологічної реабілітації. Заклад працює по пацієнт-центричному принципу зі сформованою високопрофесійною мультидисциплінарною командою (лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, лікарів-невропатологів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-психіатрів, лікаря-фізіотерапевта,  фізичних терапевтів, ерготерапевтів та їх асистентів, клінічних психологів, терапевтів мови і мовлення).

        Реабілітаційні заходи «МЦРУБДЛМТГ» проводяться у відповідності до принципів доказової реабілітації, з додержанням міжнародних протоколів та настанов з надання реабілітаційної допомоги, та спрямовані на якнайшвидше відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, психологічного і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство; відновлення або заміщення функцій, зменшення втрати працездатності.

      В  Центрі використовують лише доказові методи лікування наслідків  бойових травм, контузій та ПТСР, які проходять комплексно з медичною, фізичною та психологічною  реабілітацією пацієнтів. 

       З травня 2022 року, у зв’язку з збільшенням кількості пацієнтів (зокрема, учасників бойових дій), які потребують надання реабілітаційної допомоги високого обсягу та цілодобового перебування у закладі, у Центрі було організовано стаціонарний режим роботи та розгорнуто 30 стаціонарних ліжок, із забезпеченням цілодобового лікарського та медсестринського догляду та організацією харчування.  


          Працівники на постійній основі приймають участь в конференціях, лекціях, очних та заочних навчаннях задля підвищення професійного розвитку, оволодінню нових навичок та знань. Всі учасники мультидисциплінарних команд є членами профільних товариств з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної реабілітації, ерготерапії, паліативної допомоги. У грудні 2022 року фахівці нашого Центру побували з ознайомчим візитом у реабілітаційних клініках країни Ізраїль та перейняли досвід проведення реабілітації в ізраїльській медицині, деякі з яких ми намагаємося впроваджувати і в нашому закладі. Окрім того, фахівцями нашого центру у 2022-2023 рр. було пройдено чимало практичних навчань та стажувань в країнах Європи: Німеччині, Польщі, Італії та ін.. Всі фізичні терапевти та ерготерапевти закладу, а також їх асистенти пройшли двоетапне навчання "Реабілітація в умовах надзвичайних ситуацій", яке провела  міжнародна організація USAID .

Протягом 2023 року:


На 2024 рік нашим Центром укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за наступними пакетами послуг:

Комунальне підприємство «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій ЛМТГ» оснащене сучасними засобами для реабілітації, догляду за пацієнтами, функціонально-діагностичними апаратами, які в ходять в перелік вимог згідно пакетів НСЗУ.

Учасникам бойових дій реабілітаційні послуги надаються позачергово в повному об’ємі згідно запиту пацієнта та даних клінічного та фізичного огляду фахівцями мультидисциплінарної команди.

В закладі активно розвивається напрям підготовки до протезування та адаптації до використання протезів. З даною метою фахівці з реабілітації проходять стажування на базі центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни Superhumans (м. Львів) та Unbroken (м. Львів). З метою своєчасного забезпечення пацієнтів якісними допоміжними засобами реабілітації, Центром укладено Договори про співпрацю з різними протезно-ортезними організаціями та виробниками допоміжних засобів реабілітації по всій Україні. Їхні фахівці, за потреби, залучаються до роботи мультидисциплінарної команди з метою підбору таких засобів пацієнту. 


Відділення медико-психологічної реабілітації

Відділення медико-психологічної реабілітації діє у складі КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», є його структурним підрозділом та надає медико-психологічну реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, внутрішньо переміщеним особам, іншим особам, які є отримувачами послуг психологічної реабілітації відповідно до законодавства.

Відділення забезпечує:

1) доступну, якісну, комплексну психологічну реабілітаційну допомогу особам, що потребують реабілітації;

2) впровадження сучасних технологій надання реабілітаційної допомоги на засадах доказової реабілітації;

3) збереження або відновлення психічного здоров’я отримувачів послуг;

4) відновлення або компенсація порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу отримувачів послуг, сприяння їх психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації;

5) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг.

Послуги, які надає відділення:

1) психодіагностичне обстеження

2) психологічне консультування

3) психотерапія

4) групова робота (проведення психологічних тренінгів, занять із психологічної просвіти та груп психологічної підтримки)

Фахівці відділення медико-психологічної реабілітації використовують в своїй роботі: когнітивно-поведінкову терапію, травмо-фокусовану терапію, тілесно-орієнтовану терапію, арт-терапію, біосугестивну терапію. 

У відділенні надаються послуги такими спеціалістами: лікарі-психіатри, клінічні психологи, терапевти мови і мовлення.

Графік роботи відділення: понеділок — п’ятниця 08:00-20:00, субота 08.00 - 15.00.


Відділення паліативної допомоги

        Відділення паліативної допомоги є структурним підрозділом КП «МЦР УБД ЛМТГ» із створеною мультидисциплінарною командою. Метою діяльності є надання паліативної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта, зокрема, вдома та консультування медичних працівників, родичів пацієнта, волонтерів, соціальних працівників, які здійснюють первинну паліативну допомогу з питань адекватного знеболення, симптоматичного лікування, медико-психологічної реабілітації та інших видів паліативної допомоги.

  Паліативна допомога надається медичними працівниками відділення при співпраці з лікарем загальної практики сімейної медицини, з яким пацієнт уклав декларацію.

   Протягом 2023 року 316 пацієнтів отримали послуги мобільної паліативної допомоги у відділенні паліативної допомоги КП "МЦРУБДЛМТГ". 

  Згідно договору з НСЗУ за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» обсяг послуг, які надаються фахівцями відділення мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дятям: